Onze werkwijze

Onze werkwijze

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten zullen wij samen met u de opdracht doorspreken. Als u akkoord gaat zullen wij op de afgesproken datum van start gaan. Van het begin van de werkzaamheden tot eind van de werkzaamheden zullen wij voor u uit handen nemen, alles is mogelijk.

Wij werken door geheel Nederland, dus ook bij u in de regio.

Geen enkele ontruiming is het zelfde daarom kijken we persoonlijk naar u situatie.

Enkele voorbeelden:

Ontruiming van een verpleegkamer.

Hier is vaak een tijdsdruk, er is een ultimatum wanneer de kamer leeg moet zijn. Wij kunnen op korte termijn de kamer ontruimen, dit doen wij discreet en leveren hem in de afgesproken staat op. Desgewenst nemen wij de eindevaluatie voor u uit handen en wikkelen het af met het verpleeghuis.

Ontruiming bij overlijden.

Dit is een van de meest moeilijke ontruiming voor de nabestaanden. Jet huis moet vaak compleet leeg en overal zij herinneringen. Om deze reden worden wij veelal ingeschakeld. U neemt alles wat u wilt behouden mee en wij zorgen voor de ontruiming.  De woning zal met zorg en discretie worden ontruimd. Indien gewenst kunnen wij kleine reparaties uitvoeren. Ook de tuin kunnen wij onkruid vrij maken en netjes opleveren. Alles is mogelijk. Onze streven is om u zoveel mogelijk te ont zorgen

Vervuilde woning.

Hierbij moet u denken aan een situatie waar vaak schaamte over is, de woning is vervuild en u weet niet waar te beginnen. Wij begrijpen dat de stap groot is om hier hulp bij on te schakelen. Wij kunnen u helpen, schaamte is niet nodig. Wij gaan ervoor zorgen dat het huis schoon leefbaar en ontruimd wordt. Hier zijn wij tevens ook in gespecialiseerd. Ook bij deze tak van ontruimingen kunnen wij herstelwerkzaamheden verrichtten.

Dit waren een paar voorbeelden waar wij vraag naar krijgen, wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons direct op 0657927726